Research Seminar with dr. Falk Hübner

hubnerOne Size Fits All? Artistic Research as Integrative Practice

Donderdag 2 maart 2017, 14-16.30 uur, LUCA Campus Lemmens, Lemmensberg 3, Leuven

In deze presentatie zal Falk Hübner over de identiteit van de artistieke onderzoeker spreken, en over het idee van artistiek onderzoek als “geïntegreerde praktijk”. Daarbij wordt de relatie tussen artistieke en onderzoekende activiteiten herdacht en met elkaar in één professionele identiteit geïntegreerd.  Falk zal twee case studies voorstellen, als eerste uitwerkingen van dit concept: zijn muzikaal-choreografische performance “I will carry you over hard times” voor solo slagwerker (zie afbeelding)  en het transdisciplinaire project “IYANTWAY” (If you are not there, where are you), een samenwerking tussen negen interdisciplinaire kunstenaars, neurologen en kinderen die aan “absences” leiden, een lichte vorm van epilepsie. Voor meer info, zie  https://hubnerfalk.com/

Graag een bevestiging van je komst via geert.kestens@luca-arts.be

(Organisatie: Onderzoekseenheid Music & Drama)

Advertisements