Into the Wild. Musical Communication in Ensemble Playing: From Multidisciplinary to Interdisciplinary Research Strategies

Period

2014-2016

DESCRIPTION

“Into the Wild” wil een nieuw onderzoeksconsortium optimaal  voorbereiden op BOF-vervolgonderzoek. De ambitie is de multidisciplinaire onderzoeksaanpak te ontwikkelen en te transformeren tot een interdisciplinaire  onderzoeksstrategie. Deze optimalisatie veronderstelt een doorgedreven samenwerking tussen de betrokken onderzoekers en een verregaande synergie tussen de verschillende onderzoeksperspectieven en -methoden.
Het project bestudeert de complexiteit van de muzikale communicatie bij samenspelende musici. Muzikaal samenspel, of het nu gaat om ingestudeerde werken met partituur of vrije improvisatie, wordt vaak beschreven als een vorm van conversatie tussen musici. Vertrekkend vanuit de conversatie-metafoor verkent het voorgestelde project verdere methodologische en analytische kruisbestuivingen tussen bestaande onderzoekslijnen met aandacht voor multimodale interactie en muzikaal samenspel.  Het ultieme methodologische doel is het operationaliseren van een duurzame interdisciplinaire samenwerking. Concreet streeft het project naar een integratie van volgende onderzoekslijnen: (1) muzikale uitvoeringsanalyse, (2) analyse van visuele aandachtsverdeling en (3) multimodale conversatieanalyse.
Dit project maakt maximaal gebruik van recente technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om communicatie in een natuurlijke setting (“in the wild”) gedetailleerd in kaart te brengen, d.w.z. in de kunstpraktijk zelf en dus niet in een traditionele laboratorium-setting. Het gaat daarbij zowel om state-of-the-art meetapparatuur, zoals mobiele eye-trackingtechnologie voor het meten van visuele aandachtsverdeling, als om analysetools voor de verwerking van multimodale data. De methodologische verkenning verloopt via drie afgebakende cases binnen de kamermuziekpraktijk. Per case worden data verzameld van twee repetities en één uitvoering. We kiezen voor een successief verloop van de cases zodat de methode tweemaal aangescherpt kan worden. Dit pilootproject is een noodzakelijke stap in functie van artistiek gestuurd interdisciplinair vervolgonderzoek.

TEAM

Stijn Vervliet, Project responsible, LUCA School of Arts
Dr. Thomas De Baets, Project Partner LUCA School of Arts
Sarah Vandemoortele, Project collaborator, LUCA School of Arts
Prof. dr. Geert Brône, Project partner, MIDI, KU Leuven
Prof. dr. Kurt Feyaerts, Project partner, MIDI, KU Leuven
Prof. dr. Toon Goedemé, Project Partner, EAVISE, KU Leuven

OUTPUT

Vandemoortele, S., De Beugher, S., Brône, G., Feyaerts, K., Goedemé, T., De Baets, T., Vervliet, S. (2015). Communicative gaze behaviour in ensemble playing. A pilot study using mobile eye-tracking. Specialist Course: Expressive interaction with music, humans, and machines. IPEM, Ghent University, 13 November 2015.

Vandemoortele, S., De Beugher, S., Brône, G., Feyaerts, K., Goedemé, T., De Baets, T., Vervliet, S. (2015). Into the wild – Musical communication in ensemble playing. Discerning mutual and solitary gaze events in musical duos using mobile eye-tracking. SAGA 2015: 2nd International Workshop on Vision and Eye Tracking in Natural Environments and Solutions & Algorithms for Gaze Analysis. Center of Excellence Cognitive Interaction Technology (CITEC), Bielefeld University, Germany, 29-30 September 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s