On-the-spot Music Teaching; de muziekleraar in onmiddellijke muzikale interacties.

Period

2007-2012

DESCRIPTION

In dit onderzoek bestuderen we de muzikale interacties tussen de muziekleraar en de leerlingen in het secundair onderwijs. Aan de basis van de studie ligt de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre bepaalt het muzikale handelen van de muziekleraar de kwaliteit van de muzikale interactie met leerlingen? Dit onderzoek wil de invulling van het vak Muzikale Opvoeding sterker enten op het muzikale leerproces van de lerende en zicht krijgen op de rol die de muziekleraar hierbij best kan vervullen. Het betreft hier een artistiek onderzoek met een muziekpedagogische focus. Het is echter niet evident om het ‘artistieke’ te benoemen in de muziekpedagogische praktijk. Dit probleem operationaliseren we in een bijkomende onderzoeksvraag: hoe kunnen we het begrip ‘artisticiteit’ definiëren in de context van muziekpedagogie? We stellen dat de artisticiteit van de muziekleraar ligt in de mate waarin hij zijn muzikale competenties kan inzetten in zogenaamde onmiddellijke onderwijssituaties. We wijzen daarbij ook op het belang van routine binnen die onmiddellijkheid. Uiteindelijk focussen we op onvoorbereide niet-ge- routineerde muzikale acties die we detecteren binnen de eigen onderwijspraktijk en vervolgens uitgebreid beschrijven. De onderzoeker was in het kader van dit onderzoek een jaar actief als muziekleraar in een secundaire school in regio Leuven. De musicus is in deze studie dus tegelijk onderzoeker en onderzochte. Deze unieke positie is eigen aan artistiek onderzoek, maar zorgt wel voor een methodologische uitdaging. We gebruiken handelingsonderzoek als belangrijkste inspiratiebron en ontwikkelen een eigen kwalitatief onderzoeksinstrument. Het onderzoek resul- teert in een analyse en categorisatie van de verschillende muzikale interacties (op basis van hun pedagogisch-didactische betekenis) en een veranderd gedragspotentieel van de muziekleraar. Naast de geschreven verhandeling is ook een digitaal portfolio met videofragmenten beschikbaar.

RESEARCHER

Thomas De Baets

Thomas De Baets

 

SUPERVISORS

Supervisor: Prof. dr. Mark Reybrouck (KU Leuven)
Co-supervisor: Jan Haspeslagh (LUCA)

Board of examiners

Prof. dr. Mark Reybrouck (supervisor)
Jan Haspeslagh (co-supervisor)
Prof. dr. Peter de Graeve (chairman)
Dr. Jan De Vuyst (secretary)
Prof. dr. Ferre Laevers (KU Leuven)
Jos Herfs  (ArtEZ)
Prof. dr. Rineke Smilde  (Prins Claus Conservatoire)

OUTPUT

De Baets, T. (2013). Entering the ‘real world’. Die Videokamera als ‘zweiter Beobachter’ bei der Beforschung eigenen Musikunterrichts. Diskussion Musikpaedagogik (57), 25-31.

De Baets, T. (2012). Towards an Endogenous Definition of a Music Teacher’s Artistry. In: de Vugt A., Malmberg I. (Eds.), bookseries: European Perspectives on Music Education, vol: 2Artistry. Innsbruck: Helbling, 195-208.

De Baets, T. (2012). “On-the-spot Music teaching” De muziekleraar in onmiddellijke muzikale interacties. Unpublished dissertation. Leuven: KU Leuven.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s