Music and Psychosis. The transition from sensorial play to musical form by psychotic patients in a music therapy process.

Period

in te vu llen

DESCRIPTION

De wereld van de psychotische patiënt is vaak onbekend en onbereikbaar. Via muziek kan niet alleen een ingangspoort gevonden worden tot de verbijsterende wereld van de psychotische patiënt, maar kunnen ook de middelen worden ontwikkeld om aan de verbrokkeling en tijdloosheid van de psychotische wereld een zekere vorm en eindigheid te verlenen.
Voorliggend onderzoek toont aan dat muziektherapie bij psychotische patiënten een bijdrage kan leveren tot het creëren van een psychische ruimte, die een mogelijke aanzet geeft tot een symboliseringproces. Essentieel hierbij is de transformatie in de loop van het therapeutische proces, van het sensoriële spel, via momenten van synchroniciteit tot een integreerbare ervaring, een muzikale vorm.

RESEARCHER

Jos De Backer

SUPERVISORS

in te vullen

OUTPUT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s