The exploration of specific modalities of musical co-play in relation to psychopathology. Development of new styles in improvisation and composition.

Period

2014-2016

DESCRIPTION

Publicaties tonen aan dat patiënten, afhankelijk van hun psychische problematiek, specifieke speelwijzen zullen presenteren (Smeijsters, 2005; Streeter, 1999). Naast de klinische observaties, wordt ook in recente onderzoeken gewezen op de aanwezigheid van ‘pathologisch spel’ (De Backer, 2008; Schumacher et al. 2011; Von Moreau & Koenig, 2013). Literatuuronderzoek toont aan dat het muzikale spel van gediagnosticeerde pathologische groepen gebruikt wordt om specifieke aspecten zoals expressie, emotioneel contact, motorische vaardigheden, intersubjectiviteit, muzikale interactie, communicatie … te onderzoeken met als doel de ontwikkeling van een meetinstrument/assessment. Dit onderzoek focust op de muziek in het muzikale spel in een klinische context. We baseren ons hiervoor op het onderzoek van De Backer (2008) dat aantoont hoe binnen een therapeutisch proces karakteristieke speelwijzen zichtbaar worden. Een verandering in deze speelwijzen brengt ook een transformatie op psychisch niveau met zich. In dit onderzoek willen we de verschillende improvisatiestijlen (speelwijzen) differentiëren die in het muzikale samenspel kunnen ontstaan. Dit onderzoek brengt de verschillende karakteristieke improvisatiestijlen in kaart. Hierdoor kunnen er muzikale interventies ontwikkeld worden, die de transformatie van de karakteristieke speelwijze van de patiënt mogelijk maakt. De ontwikkeling en omschrijving van muzikale interventies gebeurt in samenwerking met componisten. Zij gaan vanuit het ontwikkelen van nieuwe composities na hoe een improvisatiestijl op een artistieke wijze getransformeerd kan worden. Een cross over tussen de klinische praktijk en de artistieke compositiepraktijk is manifest aanwezig.

TEAM

Prof. Dr. Jos De Backer, Project responsible, LUCA School of Arts
Katrien Foubert, Project collaborator, LUCA School of Arts
Martin Valcke, Project collaborator, LUCA School of Arts
Benedicte Lowyck, Project Partner, OE Neurowetenschappen, KU Leuven
Jan Van Camp, Project Partner, LUCA School of Arts
Prof. Dr. Yannick Verhaest, Project Partner, OE Neurowetenschappen, KU Leuven
Prof. Dr. Rudi Vermote, Project Partner, OE Neurowetenschappen, KU Leuven

OUTPUT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s